Phương tiện truyền thông số Chiến lược tiếp cận khách hàng Các xu hướng mới về Digital Media

Phương tiện truyền thông số
Chiến lược tiếp cận khách hàng
Các xu hướng mới về Digital Media

IMENTOR
0 đánh giá 39 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Phương tiện truyền thông số
    Chiến lược tiếp cận khách hàng
    Các xu hướng mới về Digital Media

Giới thiệu khóa học

Phương tiện truyền thông số
Chiến lược tiếp cận khách hàng
Các xu hướng mới về Digital Media

Nội dung khóa học

  • Bài 1: 32:09
  • Bài 2: 32:09
  • Bài 3: 32:09
  • Bài 4: 16:43

Thông tin giảng viên

IMENTOR
645 học viên 20 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Khóa học liên quan

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K03 Buổi 10
IMENTOR
(0) 93 học viên
439.000đ
649.000đ
(-33%)
Khóa học Content Thực Chiến K2 Buổi 2 - 3 4 5 6
IMENTOR
(0) 263 học viên
40.000đ
50.000đ
(-20%)
Khóa học Content Thực Chiến K2 Buổi 1
IMENTOR
(2) 267 học viên
40.000đ
50.000đ
(-20%)
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K03 Buổi 9
IMENTOR
(0) 94 học viên
439.000đ
649.000đ
(-33%)
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K03 Buổi 8
IMENTOR
(0) 94 học viên
439.000đ
649.000đ
(-33%)

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

700.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 53 phút
Giáo trình: 4 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC