Giảng viên Phan Minh Thông
Phan Minh Thông

Phan Minh Thông

Thông Phan

5

Đánh giá chung
54 Học viên
1 Khóa học

Giới thiệu

Nhập thông tin giảng viên

Các khóa học

Hướng dẫn khởi nghiệp ngành Food & Beverage

Hướng dẫn khởi nghiệp ngành Food & Beverage

1 bài học 1 giờ 10 phút

💥 Chương trình giúp bạn có được những chuẩn bị cần thiết và cung cấp các kinh nghiệm quý báu khi bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp ngành Food & Beverage.  Đến chia sẻ với cộng đồng lần này là anh Thông Phan - CEO Hoa Sơn Tửu Lầu rất…

799.000đ 999.000đ off 21% Chi tiết