Giảng viên Lê Minh Tâm
Lê Minh Tâm

Lê Minh Tâm

0

Đánh giá chung
82 Học viên
1 Khóa học

Giới thiệu

Nhập thông tin giảng viên

Các khóa học

Sáng tạo trong chiến lược truyền thông cho SMEs

Sáng tạo trong chiến lược truyền thông cho SMEs

5 bài học 42 phút

Cuộc chiến online ngày càng khốc liệt, 90% các doanh nghiệp phá sản trong 2 năm đầu. Bởi vì Đối thủ có sản phẩm giống nhau. Kênh quảng cáo giống nhau. Nội dung quảng cáo giống nhau. Hình ảnh quảng cáo giống nhau. Lối đi nào cho doanh nghiệp hiện…

499.000đ 899.000đ off 45% Chi tiết