Giảng viên Binh Nguyen
Binh Nguyen

Binh Nguyen

5

Đánh giá chung
0 Học viên
0 Khóa học

Giới thiệu

Nhập thông tin giảng viên

Các khóa học

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K03 Buổi 1

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K03 Buổi 1

4 bài học 1 giờ 55 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 9

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 9

6 bài học 3 giờ 5 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 8

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 8

5 bài học 2 giờ 38 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 7

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 7

4 bài học 2 giờ 4 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 6

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 6

4 bài học 2 giờ 9 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
Những thuật toán SEO và Cách làm SEO mới nhất 2021

Những thuật toán SEO và Cách làm SEO mới nhất 2021

4 bài học 1 giờ 39 phút

Những thuật toán SEO và Cách làm SEO mới nhất 2021

Miễn phí Chi tiết
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 5

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 5

4 bài học 3 giờ 28 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 4

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 4

5 bài học 2 giờ 29 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 3

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 3

6 bài học 2 giờ 53 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 2

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 2

5 bài học 2 giờ 33 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 1

KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ - K02 - Buổi 1

3 bài học 1 giờ 13 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 10

XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 10

3 bài học 1 giờ 31 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 9

XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 9

4 bài học 2 giờ 7 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 8

XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 8

6 bài học 2 giờ 55 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
Content Talk 01 - Chuyện làm Content marketing số 01

Content Talk 01 - Chuyện làm Content marketing số 01

1 bài học 22 phút

 Chuyện làm Content marketing số 01 - Chuỗi chia sẻ kiến thức về Content marketing chuyên nghiệp từ những chuyên gia hàng đầu về Copywriting và Content Marketing thực chiến.

Miễn phí Chi tiết
XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 7

XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 7

11 bài học 2 giờ 48 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 6

XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 6

8 bài học 2 giờ 6 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
New Model of marketing - Tư duy Inbound Marketing thế hệ mới

New Model of marketing - Tư duy Inbound Marketing thế hệ mới

5 bài học 1 giờ 9 phút

Bài 2 : Tư vấn xây dựng các Hệ thống Inbound Marketing thế hệ mới Link tham gia học các buổi miễn phí tiếp theo : https://zalo.me/g/jyzvrk070

Miễn phí Chi tiết
XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING  _ BUỔI 5

XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 5

10 bài học 2 giờ 25 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING  _ BUỔI 3

XÂY DỰNG HỆ THỐNG INBOUND MARKETING _ BUỔI 3

8 bài học 1 giờ 55 phút

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Doanh Nghiệp Bạn Khi Làm Marketing là gì? Rất nhiều doanh nghiệp trả rất nhiều tiền cho các hoạt động marketing nhưng hiệu quả rất thấp. Marketing biến thành một bộ máy ngốn tiền kinh khủng! Trong khi đó, thật ra marketing phải là cỗ…

439.000đ 649.000đ off 33% Chi tiết
Content thực chiến buổi 1 - Quy trình content sáng tạo

Content thực chiến buổi 1 - Quy trình content sáng tạo

8 bài học 1 giờ 15 phút

Các bạn đang học BUỔI 3 -  Khóa học content thực chiến- Chủ đề : QUY TRÌNH CONTENT SÁNG TẠO TỪ INSIGHTS TỚI IDEA VÀ EXECUTION Chuẩn Quốc Tế Trực tiếp do Ông Tuấn Hà - CEO Vinalink giảng dạy cung cấp những công cụ & hướng dẫn cầm tay chỉ việc cách làm…

199.000đ 299.000đ off 34% Chi tiết
Bí quyết Sales dành cho Startup

Bí quyết Sales dành cho Startup

1 bài học 32 phút

Chia sẻ về Sales từ góc độ khởi nghiệp của ông Quang Minh - CEO Bizen tại sự kiện Mentor Talk tháng 1 do iMentor tổ chức. Bài chia sẻ này là miễn phí, bạn vui lòng đăng nhập và mua về để xem nhé. Xin cảm ơn!

Miễn phí Chi tiết
Performance Marketing [Mentor Talk]

Performance Marketing [Mentor Talk]

1 bài học 22 phút

Chia sẻ về Performance Marketing từ góc độ khởi nghiệp của ông Mai Xuân Đạt - CEO SEONGON tại sự kiện Mentor Talk tháng 1 do iMentor tổ chức. Bài chia sẻ này là miễn phí, bạn vui lòng đăng nhập và mua về để xem nhé. Xin cảm ơn!

Miễn phí Chi tiết