Các dự án đang kêu gọi vốn
Dự án gọi vốn

Các dự án đang kêu gọi vốn

Dự án Lataly

Dự án Lataly

(08/01/2019)
Mạng xã hội mua sắm thời trang - Gọi vốn 1 tỷ 680 triệu cho…
Xem chi tiết
Dự án Get ins

Dự án Get ins

(08/01/2019)
Khóa học công nghệ cho giới trẻ - Gọi vốn 200 triệu cho 15% dự…
Xem chi tiết
Dự án AirSense

Dự án AirSense

(08/01/2019)
Máy lọc khí thông minh - Gọi vốn 4 tỷ cho 10%
Xem chi tiết
Dự án BitGo

Dự án BitGo

(08/01/2019)
Công nghệ giải bài toán chạy rỗng - Gọi vốn 10 tỷ cho 10%
Xem chi tiết
Dự án Happyness

Dự án Happyness

(05/01/2019)
Hệ thống tối ưu hóa hoạt động quản trị nhân sự và xây dựng văn…
Xem chi tiết
Dự án GoStream

Dự án GoStream

(05/01/2019)
Công cụ hỗ trợ tạo kênh truyền hình chuyên nghiệp - Gọi vốn 3 tỷ…
Xem chi tiết
Dự án Tadi

Dự án Tadi

(28/12/2018)
Sàn giao dịch vận chuyển trực tuyến Tadi - Gọi vốn $5.000.000 cho 40%
Xem chi tiết
Dự án Ecomfit

Dự án Ecomfit

(27/12/2018)
Nền tảng analytics và marketing automation đơn giản cho các website ecommerce
Xem chi tiết
Dự án Carrier

Dự án Carrier

(26/12/2018)
Nền tảng đặt xe tải trực tuyến - Gọi vốn $3.000.000 cho 51%
Xem chi tiết