72 Kỹ Năng Sales Online

Tuấn Hà

(0)
690.000đ
390.000đ

Giải pháp đào tạo cho SMEs

Admin iBosses

(0)

Miễn phí

Sáng tạo cho mọi người

Admin iBosses

(0)

Miễn phí

Quản lý chất lượng dịch vụ 

Tuấn Hà

(0)

Miễn phí

Chiến lược Sản phẩm

Admin iBosses

(0)

Miễn phí

Truyền thông cho lãnh đạo

Tuấn Hà

(0)

Miễn phí

Ứng dụng

Tuấn Hà

(0)

Miễn phí

Lãnh đạo vượt chuyển biến

Tuấn Hà

(0)

Miễn phí
membership

Xây dựng chiến lược kinh doanh trên Internet

Vương Mạnh Hoàng

(0)
899.000đ
499.000đ
membership

Khởi nghiệp nghề kinh doanh mỹ phẩm

Khúc Phương Thúy

(0)
1.099.000đ
899.000đ
membership

Hướng dẫn kinh doanh Spa và Thẩm mỹ viện

Khúc Phương Thúy

(0)
1.099.000đ
899.000đ
membership

Xây dựng đội ngũ bán hàng

Đỗ Xuân Tùng

(0)
599.000đ
399.000đ
membership

Hướng dẫn khởi nghiệp ngành hoa

Ngô Hồng Ân

(0)
899.000đ
599.000đ
membership

Hướng dẫn khởi nghiệp ngành giáo dục

Ngô Xuân Thắng

(0)
699.000đ
499.000đ