Phương tiện truyền thông số Chiến lược tiếp cận khách hàng Các xu hướng mới về Digital Media

1 giảng viên
1 khóa học

Kết quả đạt được trong combo khóa học

Phương tiện truyền thông số Chiến lược tiếp cận khách hàng Các xu hướng mới về Digital Media

Thông tin combo khóa học

Phương tiện truyền thông số Chiến lược tiếp cận khách hàng Các xu hướng mới về Digital Media

Giảng viên

Miễn phí
Thời gian ưu đãi còn 1 ngày
Vào học ngay
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC