Các gói khóa học

COMBO KHÓA HỌC INBOUND MARKETING KO3

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 2

6.888.000đ
4.660.000đ

Khóa học: Khóa học Content Thực Chiến K2

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1

50.000đ
40.000đ

COMBO KHÓA HỌC INBOUND MARKETING KO2

Combo 9 khóa học

Giảng viên: 1

6.888.000đ
4.660.000đ

COMBO 100 KHÓA HỌC ONLINE

Combo 72 khóa học

Giảng viên: 17

19.000.000đ
2.880.000đ

COMBO KHÓA HỌC INBOUND MARKETING 0Đ

Combo 10 khóa học

Giảng viên: 3

6.888.000đ
4.660.000đ

COMBO CONTENT THỰC CHIẾN 14 buổi

Combo 11 khóa học

Giảng viên: 2

3.990.000đ
849.000đ

COMBO 11 KHÓA HỌC SALES & MARKETING

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 2

9.900.000đ
999.999đ

40 PHƯƠNG PHÁP MỚI NHẤT LÀM MARKETING & BÁN HÀNG

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

1.490.000đ
790.000đ

COMBO 45 CÁCH KIẾM TIỀN TẠI NHÀ

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

890.000đ
399.000đ

CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING TREND 2020

Combo 5 khóa học

Giảng viên: 5

2.290.000đ
1.290.000đ

COMBO KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỸ PHẨM

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 2

2.249.000đ
1.099.999đ

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÀNH SPA

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 3

3.199.000đ
1.399.999đ

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÀNH NHÀ HÀNG

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 3

3.099.000đ
1.299.999đ