Blog Tải Slide : Sáng tạo để Tăng doanh thu Mùa Covid

Tải Slide : Sáng tạo để Tăng doanh thu Mùa Covid

(18/04/2020)
Slide chi tiết đầy đủ do thầy Tuấn Hà chia sẻ quý vị Tải tại đây

SÁNG TẠO TRONG MÙA COVID ĐỂ CỨU DOANH NGHIỆP

•Sáng tạo đổi mới trong mô hình kinh doanh
•Sáng tạo đổi mới trong Dòng tiền
•Sáng tạo đổi mới trong Danh mục đầu tư
•Sáng tạo đổi mới trong Văn hóa làm việc
•Sáng tạo đổi mới trong R&D
•Sáng tạo đổi mới trong Nhân sự
•Sáng tạo đổi mới trong sản xuất
•Sáng tạo đổi mới sản phẩm
•Sáng tạo đổi mới trong phân phối
•Sáng tạo đổi mới trong Truyền thông
•Sáng tạo đổi mới trong bán hàng
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 100% KHÓA HỌC KINH DOANH BẤT KỲ TRÊN IMENTOR TẠI ĐÂY
 
 

Các tin khác