Blog CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG THỜI KHỦNG HOẢNG COVID - BÁN HÀNG OR CHẾT

CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG THỜI KHỦNG HOẢNG COVID - BÁN HÀNG OR CHẾT

(26/03/2020)
30 Case study Kinh doanh marketing thời Covid

Hôm  24/3/2020
IMENTOR đã hỗ trợ tổ chức thành công chương trình

" CHIẾN LƯỢC THỜI KHỦNG HOẢNG COVID - BÁN HÀNG OR CHẾT "
Với 3 Diễn giả nổi tiếng
1. Shark Nguyễn Hòa Bình
2. Ông Tuấn Hà - Ceo Imentor.
3. Ông Đỗ Hữu Hưng - Ceo ACCESSTRADE Việt Nam

Hiện đã có slide 39 trang về hơn 30 Case study Kinh doanh marketing thời Covid

Mọi người tải ở đây nhé.

https://bit.ly/2y1u9cT

Các tin khác